Veel heil en zegen mensen, Het nieuwe jaar is begonnen. We zijn in december tot en met februari bezig met het kwartaalthema: Eén in de Geest. Deze zondag is het thema van de prediking 'Een nieuw begin'. We lezen met elkaar een aantal verzen uit Jesaja 55.   In de…