Interkerkelijk avondgebed | Adventsperiode

Voorbereiden op kerst

Als voorbereiding op het komende kerstfeest worden er in Meppel in de Adventstijd
Avondgebeden gehouden. Het doel van deze momenten is ruimte bieden om stil te
worden vanbinnen. Ruimte om jezelf open te stellen en je voor te bereiden op het
kerstfeest – de komst van het Licht in de wereld: Jezus. Het zijn momenten van
bezinning en inspiratie door gebed, stilte, muziek en (koor)zang bedoeld als een oase
in ons dagelijks leven.

Iedere dinsdagavond in de adventsperiode wordt er om 19:30 een Avondgebed in
Advent gehouden. Deze oecumenische avondgebeden worden geleid door
voorgangers van diverse kerkgenootschappen in Meppel en hebben een interkerkelijk
karakter. Iedereen is welkom. Verder is er medewerking van de Cantorij onder
leiding van Johan Smit. De Avondgebeden in Advent worden gehouden op dinsdag
29 november, 6 & 13 december in De Samenstroom, Groenmarkt, Meppel. De locatie
van het avondgebed op 20 december volgt later. Zie ook: www.missieinmeppel.nl

Overzicht van de voorgangers:
29 november: Johan Otten (BGM) en Anneke van der Velde (DoRe)
6 december: Roel Meijer (GKV) en Harmen Jansen (NOG)
13 december: Henk van Dam (VEG) en Sarien Horinga (LdH)
20 december: Annemarie Rodenburg (PKN) en Cesar Cortes (RK)