Speciale dienst zondag

Op welke manier houdt de situatie in het Midden-Oosten jou bezig?

Je hoort op deze vraag heel veel verschillende antwoorden. Maar we ontkomen er eigenlijk niet aan dat dit ons bezighoudt. En als we naar de Bijbel kijken dan is het ook goed om oog te hebben voor dat wat er in Israël gebeurt.

Komende zondag een bijzondere dienst. Om 2 dingen:

1 omdat we 2 kinderen mogen opdragen

En 2 omdat we stil staan bij de toestand in de wereld en dan met name in Israël op dit moment.

Israël komen we in de Bijbel tegen als het volk van God. Maar hoe zit dat nu precies? En hoe kunnen we duiden wat er op dit moment allemaal aan de hand is?

Komende zondag neemt Johan ons mee met een verdiepende preek waarbij we stil staan bij ons kwartaalthema (Gods Woord) in relatie tot Zijn volk. We staan stil bij een belangrijke profetie uit het Bijbelboek Zacharia (hoofdstuk 12) en de woorden van de apostel Paulus over het Joodse volk in de Romeinenbrief (hoofdstuk 11).

Zowel tijdens als na afloop van de dienst is het gebedsteam beschikbaar om je verhaal te delen en voor je te laten bidden.