Gemeente-zijn in Corona-tijd

Het laatste nieuws en tips vind je hier

De gemeente komt weer samen, maar wel op kleine schaal. Gemeenteleden kunnen zich via de Scipio app of het secretariaat aanmelden. Wil je als gast de dienst bijwonen? Dat kan. Bij binnenkomst word je gevraagd jouw gegevens te noteren. Deze gegevens worden alleen, indien nodig, gebruikt t.b.v. bron- en contactonderzoek van de GGD.  De dienst wordt ook via YouTube live uitgezonden. 

Dat brengt ons direct bij het belangrijkste aandachtspunt voor ons als gemeente: Hoe kunnen en willen we gemeente zijn de komende tijd, rekening houdend met de actuele corona-maatregelen? Er is ook door gemeenteleden meegedacht en gebrainstormd. Daar zitten heel creatieve ideeën tussen. Super bedankt daarvoor en blijf met ons meedenken! Op deze pagina vind je de meest actuele informatie. 

Op zoek naar mooie playlists rond advent en kerst!

Voor de aankomende weken zijn we op zoek naar een mooie playlist over advent, verwachting en kerst. Wil jij zo’n lijst samenstellen op YouTube? Geef dat dan door via dit contactformulier. De playlists worden hier geplaatst en als link in de uitzending gezet. 

Verbonden blijven met elkaar

Op 16 augustus is er tijdens de dienst de mededeling gedaan dat we op 23 augustus weer gaan beginnen met het toelaten van bezoekers tijdens de diensten. In eerste instantie een groep van 40 mensen. We houden de adviezen van de overheid en het CIO goed in de gaten. Uiteraard hopen we op termijn wel weer meer mensen te kunnen ontvangen, maar als gemeente zullen we ook onze verantwoordelijkheid pakken. Omdat we in deze tijd niet met de hele gemeente samen kunnen komen worden we uitgedaagd om op andere manieren te werken aan verbondenheid. In vormen zoals we die al kennen (bijvoorbeeld de kring), maar ook op nieuwe manieren. 

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.  Juist in deze tijd is het zò belangrijk om als gemeente te werken aan de onderlinge verbondenheid en het gericht zijn op God. Wat kunnen we samen doen om met elkaar en God verbonden te zijn in deze tijd? 

Livestreams, kinderwerk, jeugdwerk

Onze zondagse erediensten zijn per 23 augustus door een beperkte groep mensen weer te bezoeken. Leden kunnen zich via Scipio aanmelden. Voor de meeste mensen betekent dit dat ze de diensten via de livestream blijven volgen. Op deze manier kunnen we een gezamenlijk moment hebben rondom Gods Woord. Via de link kom je telkens bij de eerst volgende livestream: tiny.cc/baptistenmeppel. Deze livestream is landelijk ook terug te vinden op kerkstream.nl.

Natuurlijk zijn onze samenkomsten een heel belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Maar er zijn ook allerlei mogelijkheden daarnaast of daaraan gerelateerd. Zo willen we jullie van harte aanmoedigen om elkaar op te zoeken. Als je omstandigheden thuis het toelaten, nodig dan bijvoorbeeld enkele mensen uit om samen de dienst te volgen of het avondmaal te vieren. Verder zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken om een beperkt aantal mensen de livestream-dienst te laten bijwonen.

De komende tijd willen we verder nadenken over – en investeren in – één van de uitkomsten van het bezinningstraject: onderlinge verbondenheid. Juist omdat dit uit het proces van de gemeente is voortgekomen. Hierdoor focussen we niet alleen op dat wat niet kan, maar juist ook op dat wat wel kan!

Kinderwerk ten tijde van het Coronavirus. Kinderen zijn van harte welkom bij de crèche en de zondagsschool tijdens de diensten! We zijn weer begonnen met het aanbieden van kinderwerk. Kunnen je ouders niet naar de dienst, maar wil jij wel graag naar de zondagsschool? Geen probleem! Je ouders mogen je bij de kerk afzetten om kwart voor 10 en na de dienst weer ophalen. 

Jeugdwerk in deze tijd. Het jeugdwerk is weer van start! Check de agenda voor de ontmoetingsmomenten. Wat mooi dat we juist in deze tijd gewoon als jongeren samen kunnen komen in het Achterhuis. We willen jullie van harte uitnodigen: weet dat je welkom bent! Voor vragen verwijzen we jullie door naar de jeugdleiders. Op dit moment is de functie van jeugdwerker vacant: Jelte Harmanij is het aanspreekpunt vanuit de raad op dit moment. 

Bidstond. Iedere maandagavond is er in het Behouden Huys de gemeentebidstond. Om 19.45u ben je hier van harte welkom. Houdt wel de maatregelen van het RIVM in de gaten.

Omzien naar elkaar en hulp vragen

Stuur eens een kaartje, bel eens iemand op, in het bijzonder de ouderen en zieken! Juist nu zoveel mensen thuis moeten blijven raken nog meer mensen in een sociaal isolement. We roepen jullie op om juist even een extra telefoontje te doen of een kaart te sturen. En wat te denken van de kinderen? Kunnen jullie bijvoorbeeld een mooie tekening maken en die opsturen?

Iedere week een korte bemoediging of overdenking ontvangen? In deze coronatijd is Johan bezig om iedere week een berichtje te sturen naar gemeenteleden. Ook deelnemen? Stuur een appje naar: 0611095678 met het berichtje: “Ik wil deelnemen aan de wekelijkse bemoedigingsapp”, om toegevoegd te worden.

We roepen de huiskringen ook op om in deze situatie goed oog te hebben voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk, ga eens een wandeling maken (1,5 meter afstand houden is dan heel goed te doen), bel elkaar op, stuur een berichtje/mailtje, bid voor elkaar. Ook binnen de kringen gelden de richtlijnen die de overheid heeft verspreidt. Heb je in deze tijd behoefte aan het contact met een kring en neem je normaal niet deel aan een kring? Geen probleem, geef het aan. Het is ook weer mogelijk om als kring samen te komen, mits de 1,5 meter in acht genomen wordt. Heb als kring ook oog voor gemeenteleden in jouw wijk die niet actief zijn bij een kring! 

Wil je praktische hulp bieden en/of wil je helpen om dit te coördineren? We willen graag vanuit de gemeente met de diaconie de mogelijkheid aanbieden voor praktische hulp aan hen die door de corona-maatregelen de deur niet uitkunnen of anderszins hulp nodig hebben. Hier kan de diaconie extra handen bij gebruiken. Wil je helpen? mail naar diaconie@baptistenmeppel.nl. Heb je een concrete hulpvraag? Ook dan mag je contact opnemen.

Onze gemeente is aangemeld bij #NIETALLEEN. Dit is een platform waar je je als gemeente bij kan aanmelden welke de hulpvrager in tijden van het coronavirus met kerken en lokale organisaties kan verbinden. Denk hierbij aan praktische hulp of een luisterend oor. In de hulpvragen van eigen gemeenteleden is tot nu toe voorzien. De bereidwilligheid iets voor een ander te willen en kunnen doen is gelukkig groot.

 

Laten we boven alles blijven bidden en ons gezond verstand gebruiken.

Maatregelen bezoekwerk

Het bezoekwerk is weer gewoon mogelijk, wel houden we rekening met de maatregelen zoals de 1,5 meter afstand. Mocht je klachten hebben die Corona gerelateerd zijn, in aanraking zijn gekomen met Corona of twijfels hebben of het bezoek verstandig is? Geef dit door aan degene die bij jou op bezoek komt. 

Maatregelen interkerkelijk

Als kerken in Meppel zijn we samen en met de burgerlijke gemeente in overleg om te kijken wat kerken voor de inwoners kunnen betekenen.

De predikanten hebben onderling laten weten voor elkaar ook klaar te staan wanneer situaties hier om vragen. 

Op de donderdag voor Pinksteren hebben we namens de kerken in Meppel maar liefst 240 bossen bloemen overhandigt aan de medewerkers van Het Erf in Meppel als groet en dank voor hun werk. 

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy