Gemeente-zijn in Corona-tijd

Het laatste nieuws en tips vind je hier

De gemeente komt op dit moment weer samen met maximaal 100 mensen vanwege overleg met de overheid. De dienst wordt ook via YouTube live uitgezonden. Via de Scipio gemeente-app kunnen gemeenteleden zich inschrijven voor de dienst. Ben je gast? Meld je dan bij de deur en geef je gegevens door voor mogelijk bron- en contactonderzoek van de GGD. 

Dat brengt ons direct bij het belangrijkste aandachtspunt voor ons als gemeente: Hoe kunnen en willen we gemeente zijn de komende tijd, rekening houdend met de actuele corona-maatregelen? Er is ook door gemeenteleden meegedacht en gebrainstormd. Daar zitten heel creatieve ideeën tussen. Super bedankt daarvoor en blijf met ons meedenken! Op deze pagina vind je de meest actuele informatie. 

Let op: Tijdens de zomervakantie is er geen zondagschool, wel is er crèche. Kinderen mogen gewoon mee naar de dienst.

Verbonden blijven met elkaar

Inmiddels zijn er weer 100 bezoekers welkom in onze diensten. Hopelijk blijven we op het pad vooruit, zodat we op termijn weer met alle gemeenteleden weer kunnen samenkomen. Want wat missen we deze ontmoetingen op zondag enorm! 

We houden de adviezen van de overheid en het CIO goed in de gaten.  Omdat we in deze tijd niet met de hele gemeente samen kunnen komen worden we uitgedaagd om op andere manieren te werken aan verbondenheid. In vormen zoals we die al kennen (bijvoorbeeld de kring), maar ook op nieuwe manieren. 

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.  Juist in deze tijd is het zò belangrijk om als gemeente te werken aan de onderlinge verbondenheid en het gericht zijn op God. Wat kunnen we samen doen om met elkaar en God verbonden te zijn in deze tijd? 

Livestreams, kinderwerk, jeugdwerk

De dienst is weer opengesteld voor 100 bezoekers. Geef je op via Scipio, de gemeente-app. Ben je bezoeker? Meld je dan bij de deur en laat je gegevens achter voor mogelijk bron- en contactonderzoek. 

Naast de dienst blijft de YouTube livestream ook gewoon doorgaan. Op deze manier kunnen we een gezamenlijk moment hebben rondom Gods Woord. Via de link kom je telkens bij de eerst volgende livestream: tiny.cc/baptistenmeppel. Deze livestream is landelijk ook terug te vinden op kerkstream.nl.

Natuurlijk zijn onze samenkomsten een heel belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Maar er zijn ook allerlei mogelijkheden daarnaast of daaraan gerelateerd. Zo willen we jullie van harte aanmoedigen om elkaar op te zoeken. Als je omstandigheden thuis het toelaten, nodig dan bijvoorbeeld enkele mensen uit om samen de dienst te volgen of het avondmaal te vieren. 

Kinderwerk en jeugdwerk Erwin en Ellemijn zetten zich samen met alle leiders van het kinder- en jeugdwerk super in om te zoeken naar allerlei mogelijkheden voor verbondenheid met de kinderen en jeugd. Zo was er iedere zondag om 9.30u een kinderdienst op ons Youtubekanaal te volgen (je kunt ze daar nu terugkijken). Daarnaast is ons jeugdwerk ook weer van start gegaan. We nodigen jullie van harte uit om de jeugdavonden weer te bezoeken! 

En wist je dat er ook weer crèche en zondagsschool is bij de diensten? Je bent van harte welkom! 

Wellicht heb je zelf super goede ideeën! Alle gemeenteleden die suggesties hebben of wellicht zelf willen meehelpen: mail  naar jeugdwerker@baptistenmeppel.nl en kinderwerker@baptistenmeppel.nl

Bidstond Je bent ook weer van harte welkom bij onze wekelijkse bidstond. Tot voor kort hebben we de gemeentebidstond op maandagavond gehouden via Zoom. Inmiddels komen we op maandagavond om 19.30u weer samen in het gebouw van de Vergadering van gelovigen (het Behouden Huys in Meppel). Ook hier houden we ons aan de maatregelen van de overheid. Voel jij je nog niet zo prettig bij het samenkomen in groepen? Nodig dan eens een iemand uit voor een 1 op 1 bidstond bij jou thuis of een gebedswandeling.

Omzien naar elkaar en hulp vragen

Stuur eens een kaartje, bel eens iemand op, in het bijzonder de jongeren, ouderen en zieken! Juist nu zoveel mensen thuis moeten blijven raken nog meer mensen in een sociaal isolement. We roepen jullie op om juist even een extra telefoontje te doen of een kaart te sturen. En wat te denken van de kinderen? Kunnen jullie bijvoorbeeld een mooie tekening maken en die opsturen?

Iedere week een korte bemoediging of overdenking ontvangen? In deze coronatijd is Johan bezig om iedere week een berichtje te sturen naar gemeenteleden. Ook deelnemen? Stuur een appje naar: 0611095678 met het berichtje: “Ik wil deelnemen aan de wekelijkse bemoedigingsapp”, om toegevoegd te worden.

We roepen de huiskringen ook op om in deze situatie goed oog te hebben voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk, ga eens een wandeling maken (1,5 meter afstand houden is dan heel goed te doen), bel elkaar op, stuur een berichtje/mailtje, bid voor elkaar. Ook binnen de kringen gelden de richtlijnen die de overheid heeft verspreidt. Heb je in deze tijd behoefte aan het contact met een kring en neem je normaal niet deel aan een kring? Geen probleem, geef het aan. Het is ook weer mogelijk om als kring samen te komen, mits de 1,5 meter in acht genomen wordt. Heb als kring ook oog voor gemeenteleden in jouw wijk die niet actief zijn bij een kring! 

Wil je praktische hulp bieden en/of wil je helpen om dit te coördineren? We willen graag vanuit de gemeente met de diaconie de mogelijkheid aanbieden voor praktische hulp aan hen die door de corona-maatregelen de deur niet uitkunnen of anderszins hulp nodig hebben. Hier kan de diaconie extra handen bij gebruiken. Wil je helpen? mail naar diaconie@baptistenmeppel.nl. Heb je een concrete hulpvraag? Ook dan mag je contact opnemen.

Onze gemeente is aangemeld bij #NIETALLEEN. Dit is een platform waar je je als gemeente bij kan aanmelden welke de hulpvrager in tijden van het coronavirus met kerken en lokale organisaties kan verbinden. Denk hierbij aan praktische hulp of een luisterend oor. In de hulpvragen van eigen gemeenteleden is tot nu toe voorzien. De bereidwilligheid iets voor een ander te willen en kunnen doen is gelukkig groot.

 

Laten we boven alles blijven bidden en ons gezond verstand gebruiken.

Maatregelen bezoekwerk

Het bezoekwerk is weer gewoon mogelijk, wel houden we rekening met de maatregelen zoals de 1,5 meter afstand. Mocht je klachten hebben die Corona gerelateerd zijn, in aanraking zijn gekomen met Corona of twijfels hebben of het bezoek verstandig is? Geef dit door aan degene die bij jou op bezoek komt. 

Maatregelen interkerkelijk

Als kerken in Meppel hebben we samen met de burgerlijke gemeente in nauw contact om te kijken wat kerken voor de inwoners kunnen betekenen.

De predikanten hebben onderling laten weten voor elkaar ook klaar te staan wanneer situaties hier om vragen. 

Op de donderdag voor Pinksteren hebben we namens de kerken in Meppel maar liefst 240 bossen bloemen overhandigt aan de medewerkers van Het Erf in Meppel als groet en dank voor hun werk. 

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy