Coronavirus

Het laatste nieuws en tips vind je hier

Na een periode van online meetings hebben we elkaar als raad eindelijk weer live ontmoet in het Achterhuis. Een verademing. Zelfs op gepaste afstand.

Dat brengt ons direct bij het belangrijkste aandachtspunt voor ons als gemeente: Hoe kunnen en willen we gemeente zijn de komende tijd, rekening houdend met de actuele corona-maatregelen? Er is ook door gemeenteleden meegedacht en gebrainstormd. Daar zitten heel creatieve ideeën tussen. Super bedankt daarvoor en blijf met ons meedenken! Op deze pagina vind je de meest actuele informatie. 

Livestream aankomende zondag

Opwekking CD44 met teksten

Alle liederen van de nieuwe album van Opwekking (nr. 44) staan op YouTube. Laat je verassen en inspireren. 

Verbonden blijven met elkaar

We hebben besloten om in ieder geval tot 1 september 2020 door te gaan met de livestreams. We zien tot die tijd geen haalbare opties om met alle gemeenteleden of gesplitst over meerdere diensten samen te komen. Dit zou een te grote belasting worden voor een beperkte groep gemeenteleden. In de tweede helft van juli gaan we naar bevind van zaken van dat moment evalueren en verdere mogelijkheden voor samenkomsten inventariseren voor de periode na 1 september. In de periode van de zomervakantie willen we gaan kijken naar de mogelijkheden rondom streamen vanuit Dingstede.

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.  Juist in deze tijd is het zò belangrijk om als gemeente te werken aan de onderlinge verbondenheid en het gericht zijn op God. Wat kunnen we samen doen om met elkaar en God verbonden te zijn in deze tijd? 

Livestreams, kinderwerk, jeugdwerk

Onze zondagse erediensten komen tot nader bericht te vervallen. In plaats daarvan is het mogelijk om via internet (livestream) de samenkomst te volgen. Op deze manier kunnen we een gezamenlijk moment hebben rondom Gods Woord. Via de link kom je telkens bij de eerst volgende livestream: tiny.cc/baptistenmeppel. Deze livestream is landelijk ook terug te vinden op kerkstream.nl.

Natuurlijk zijn onze samenkomsten een heel belangrijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Maar er zijn ook allerlei mogelijkheden daarnaast of daaraan gerelateerd. Zo willen we jullie van harte aanmoedigen om elkaar op te zoeken. Als je omstandigheden thuis het toelaten, nodig dan bijvoorbeeld enkele mensen uit om samen de dienst te volgen of het avondmaal te vieren. Verder zijn we de mogelijkheid aan het onderzoeken om een beperkt aantal mensen de livestream-dienst te laten bijwonen.

De komende tijd willen we verder nadenken over – en investeren in – één van de uitkomsten van het bezinningstraject: onderlinge verbondenheid. Juist omdat dit uit het proces van de gemeente is voortgekomen. Hierdoor focussen we niet alleen op dat wat niet kan, maar juist ook op dat wat wel kan!

Kinderwerk ten tijde van het Coronavirus. Op deze pagina vind je voor iedere dienst materiaal voor de kinderen. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een bijvoorbeeld een hele gave buitenactiviteit. 

Jeugdwerk in deze tijd. we organiseren een via de digitale weg diverse contactmomenten voor onze tieners. Ook voor de jeugd van 12 tot 18 wordt door de jeugdleiding een buitenactiviteit georganiseerd om het seizoen af te sluiten. Net als elk jaar zal ook deze zomer een groep tieners de jeugd verlaten. Deze jongeren vallen binnen onze gemeente soms een beetje tussen de wal en het schip. Niels wil hier graag een structurele oplossing voor bedenken zodat hier duidelijkheid in komt. 

Bidstond. Vanaf 1 juni kan de bidstond weer fysiek bijeen komen met een groep van maximaal 30 personen. 

Omzien naar elkaar en hulp vragen

Stuur eens een kaartje, bel eens iemand op, in het bijzonder de ouderen en zieken! Juist nu zoveel mensen thuis moeten blijven raken nog meer mensen in een sociaal isolement. We roepen jullie op om juist even een extra telefoontje te doen of een kaart te sturen. En wat te denken van de kinderen? Kunnen jullie bijvoorbeeld een mooie tekening maken en die opsturen?

Iedere werkdag een korte bemoediging of overdenking ontvangen? Hiervoor starten we een WhatsApp-groep voor gemeenteleden op. Stuur een appje naar: 0611095678 met het berichtje: “Ik wil deelnemen aan de dagelijkse bemoedigingsapp”, om toegevoegd te worden.

We roepen de huiskringen ook op om in deze situatie goed oog te hebben voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk, ga eens een wandeling maken (1,5 meter afstand houden is dan heel goed te doen), bel elkaar op, stuur een berichtje/mailtje, bid voor elkaar. Ook binnen de kringen gelden de richtlijnen die de overheid heeft verspreidt. Heb je in deze tijd behoefte aan het contact met een kring en neem je normaal niet deel aan een kring? Geen probleem, geef het aan. Het is ook weer mogelijk om als kring samen te komen, mits de 1,5 meter in acht genomen wordt. 

Wil je praktische hulp bieden en/of wil je helpen om dit te coördineren? We willen graag vanuit de gemeente met de diaconie de mogelijkheid aanbieden voor praktische hulp aan hen die door de corona-maatregelen de deur niet uitkunnen of anderszins hulp nodig hebben. Hier kan de diaconie extra handen bij gebruiken. Wil je helpen? mail naar diaconie@baptistenmeppel.nl. Heb je een concrete hulpvraag? Ook dan mag je contact opnemen.

Onze gemeente is aangemeld bij #NIETALLEEN. Dit is een platform waar je je als gemeente bij kan aanmelden welke de hulpvrager in tijden van het coronavirus met kerken en lokale organisaties kan verbinden. Denk hierbij aan praktische hulp of een luisterend oor. In de hulpvragen van eigen gemeenteleden is tot nu toe voorzien. De bereidwilligheid iets voor een ander te willen en kunnen doen is gelukkig groot.

Maatregelen algemeen

Onze zondagse erediensten komen tot nader bericht te vervallen. In plaats daarvan is het mogelijk om via internet (livestream) de samenkomsten te volgen. 

De bidstonden kunnen per juni weer starten. Hier geldt wel een maximum van 30 personen per 1 juni en 100 personen per 1 juli. Hierbij moet worden gelet op de 1,5 meter afstand.

55+ ochtenden en (gemeente)vergaderingen komen te vervallen. Later dit jaar zullen we D.V. een nieuwe gemeentevergadering planning. De raadsvergaderingen zijn inmiddels weer fysiek gestart. 

Hoe de kringen het omzien naar elkaar willen vorm geven, willen we graag aan hen zelf over laten. Bijeenkomen met de kring is momenteel weer mogelijk, je mag op dit moment thuis weer samenkomen, mits je 1,5 meter afstand houdt. Zoek naar mogelijkheden om elkaar te spreken, er voor elkaar te zijn of misschien wel iets voor elkaar te doen in tijden dat dit nodig is zoals het bieden van praktische hulp.

Maatregelen bezoekwerk

Het bezoekwerk is op dit moment nog beperkt. We zoeken op dit moment vooral telefonisch en via de digitale weg contact met mensen. Daar waar een huisbezoek echt gewenst is hebben we oog voor de maatregelen die het RIVM heeft gegeven.

Maatregelen kinder- en jeugdwerk

Ook voor het kinder- en jeugdwerk zijn er gevolgen naar aanleiding van het virus. Helaas zijn we gedwongen geweest een aantal activiteiten die we in de planning hadden staan.

Voor deze activiteiten was door de verschillende vrijwilligers al veel voorbereiding gedaan. We hopen dat we dit op een later moment kunnen inhalen. 

Het is een spannende tijd voor iedereen en dus ook voor de jeugd in de gemeente. Ons doel is om gezinnen en tieners zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Maatregelen interkerkelijk

Als kerken in Meppel zijn we samen en met de burgerlijke gemeente in overleg om te kijken wat kerken voor de inwoners kunnen betekenen.

De predikanten hebben onderling laten weten voor elkaar ook klaar te staan wanneer situaties hier om vragen. 

Op de donderdag voor Pinksteren hebben we namens de kerken in Meppel maar liefst 240 bossen bloemen overhandigt aan de medewerkers van Het Erf in Meppel als groet en dank voor hun werk. 

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy