Coronavirus

Het laatste nieuws en tips vind je hier

Laatste update: Zondag 5 april 2020, 08:10 uur

De raad heeft besloten dat alle samenkomsten tot in ieder geval 28 april niet door zullen gaan. Tegelijkertijd willen we als gemeente blijven omzien naar elkaar en God centraal stellen in ons (gemeente)leven. Op deze pagina lees je alles over de maatregelen die we genomen hebben, maar ook de manieren waarop we God centraal willen stellen en naar elkaar willen omzien. 

Bekijk hier de livestreamdienst (zondag 10.00 uur)

Verder zingen na de dienst?

Kinder- en jeugdwerk

Het voordeel van deze tijd is, dat er veel op afstand en met weinig fysiek contact mogelijk is. En aantal van die dingen die we willen doen:

we organiseren een livestream Q&A voor onze tieners op Instagram, als een manier voor onze tieners om ergens heen te kunnen met hun vragen en zorgen over wat er nu allemaal gebeurt in de wereld.

Zondagsschool organiseren is momenteel helaas niet mogelijk. Voor ouders die graag met hun kinderen in gesprek willen (blijven) over het geloof, raden wij graag dit programma van Matthijs Vlaardingerbroek aan. Matthijs plaatst iedere week een nieuw programma, met verschillende creatieve werkvormen en ondersteunende filmpjes.

 

Tip: Creatief Kinderwerk (Matthijs Vlaardingerbroek)

Maatregelen algemeen

Onze zondagse erediensten komen tot nader bericht te vervallen. In plaats daarvan is het mogelijk om via internet (livestream) een overdenking te volgen. 

De bidstonden, 55+ ochtenden en (gemeente)vergaderingen komen te vervallen. Later dit jaar zullen we D.V. een nieuwe gemeentevergadering planning. De raadsvergaderingen zullen digitaal doorgaan. Vanaf maandag 6 april zullen we een online gemeentebidstond organiseren via het programma Zoom. We raden iedereen aan om hier actief aan deel te nemen.

Hoe de kringen het omzien naar elkaar willen vorm geven, willen we graag aan hen zelf over laten. Bijeenkomen met de kring is momenteel niet mogelijk, je mag op dit moment max. 3 bezoekers in huis ontvangen. Zoek naar mogelijkheden om elkaar te spreken, er voor elkaar te zijn of misschien wel iets voor elkaar te doen in tijden dat dit nodig is zoals het bieden van praktische hulp.

Maatregelen bezoekwerk

Het bezoekwerk wordt op dit moment beperkt. We zoeken op dit moment vooral telefonisch en via de digitale weg contact met mensen. Daar waar een huisbezoek echt gewenst is hebben we oog voor de maatregelen die het RIVM heeft gegeven.

Maatregelen kinder- en jeugdwerk

Ook voor het kinder- en jeugdwerk zijn er gevolgen naar aanleiding van het virus. Helaas zijn we gedwongen geweest een aantal activiteiten die we in de planning hadden staan te annuleren zoals:

– Het jeugdweekend

– De jeugdavonden van 20 maart en 3 april

– De carrouselochtend van de zondagsschool op 5 april.

Voor deze activiteiten was door de verschillende vrijwilligers al veel voorbereiding gedaan. We hopen dat we dit op een later moment kunnen inhalen. 

Het is een spannende tijd voor iedereen en dus ook voor de jeugd in de gemeente. Ons doel is om gezinnen en tieners zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Maatregelen interkerkelijk

Als kerken in Meppel zijn we samen en met de burgerlijke gemeente in overleg om te kijken wat kerken voor de inwoners kunnen betekenen.

Daarnaast onderzoeken we ook mogelijkheden rondom Pasen. De predikanten hebben onderling laten weten voor elkaar ook klaar te staan wanneer situaties hier om vragen. 

Verbonden blijven met elkaar

Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Zolang er geen vaccin is, moet er gecontroleerde groepsimmuniteit worden opgebouwd. Dit kan maanden of zelfs langer duren voordat deze immuniteit is opgebouwd. De maatregelen door het kabinet genomen leiden tot een beheerste verspreiding van het virus onder groepen die het minste risico lopen. In die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen. Juist in deze tijd is het zò belangrijk om als gemeente te werken aan de onderlinge verbondenheid en het gericht zijn op God. Wat kunnen we samen doen om met elkaar en God verbonden te zijn in deze tijd? 

Livestreams, kinderwerk, jeugdwerk

Onze zondagse erediensten komen tot nader bericht te vervallen. In plaats daarvan is het mogelijk om via internet (livestream) een korte samenkomst te volgen rondom Gods Woord. Op deze manier kunnen we een gezamenlijk moment hebben rondom Gods Woord. Via de link kom je telkens bij de eerst volgende livestream: tiny.cc/baptistenmeppel. Deze livestream is landelijk ook terug te vinden op kerkstream.nl.

De overheid heeft kerken de grondwettelijke ruimte gegeven om onder de bekende voorwaarden in klein comité bij elkaar te komen om deze erediensten te mogen verzorgen. We willen de ruimte van het Achterhuis hier graag voor gaan gebruiken. De ruimte van de overheid biedt de mogelijkheid om naast de voorganger bijvoorbeeld ook een oudste, een diaken, musici en een camera man/vrouw te betrekken. Als raad omarmen we deze verruiming van de maatregelen en zoeken naar een goede invulling van de online-eredienst.

Kinderwerk ten tijden van het Coronavirus. Zoals het er nu naar uit ziet, duurt de situatie rond het coronavirus voorlopig nog wel even. We willen daarbij niet de kinderen vergeten. Daarom kun je vanaf komende zondag op de website van de gemeente een programma vinden voor de kinderen. Deze is vanaf 29-03 te vinden op deze pagina. Wij hopen dat jullie hiermee de komende tijd als gezinnen naar elkaar en naar God toe mogen groeien.

Voor wat het jeugdwerk betreft zijn de jeugdleiders en onze jeugdwerker Niels nog in overleg hoe we de jeugd het beste kunnen bereiken en ondersteunen.

Op maandagavond om 20.00uur is er een online bidstond. Deze online bidstond is bereikbaar via de link die verzonden wordt aan gemeenteleden via de wekelijkse nieuwsbrief. Meld jouw gebedspunten ook via de knop “vraag om gebed” in de nieuwsbrief. Wil je de gebedspunten uit onze gemeente zien en meebidden? Klik dan op “Bid mee!”

Sociale media

Omzien naar elkaar en hulp vragen

Stuur eens een kaartje, bel eens iemand op, in het bijzonder de ouderen en zieken! Juist nu zoveel mensen thuis moeten blijven raken nog meer mensen in een sociaal isolement. We roepen jullie op om juist even een extra telefoontje te doen of een kaart te sturen. En wat te denken van de kinderen? Kunnen jullie bijvoorbeeld een mooie tekening maken en die opsturen?

Iedere werkdag een korte bemoediging of overdenking ontvangen? Hiervoor starten we een WhatsApp-groep voor gemeenteleden op. Stuur een appje naar: 0611095678 met het berichtje: “Ik wil deelnemen aan de dagelijkse bemoedigingsapp”, om toegevoegd te worden.

We roepen de huiskringen ook op om in deze situatie goed oog te hebben voor elkaar. Help elkaar waar mogelijk, ga eens een wandeling maken (1,5 meter afstand houden is dan heel goed te doen), bel elkaar op, stuur een berichtje/mailtje, bid voor elkaar. Ook binnen de kringen gelden de richtlijnen die de overheid heeft verspreidt. Heb je in deze tijd behoefte aan het contact met een kring en neem je normaal niet deel aan een kring? Geen probleem, geef het aan.

Wil je praktische hulp bieden en/of wil je helpen om dit te coördineren? We willen graag vanuit de gemeente met de diaconie de mogelijkheid aanbieden voor praktische hulp aan hen die door de corona-maatregelen de deur niet uitkunnen of anderszins hulp nodig hebben. Hier kan de diaconie extra handen bij gebruiken. Wil je helpen? mail naar diaconie@baptistenmeppel.nl. Heb je een concrete hulpvraag? Ook dan mag je contact opnemen.

Onze gemeente is aangemeld bij #NIETALLEEN. Dit is een platform waar je je als gemeente bij kan aanmelden welke de hulpvrager in tijden van het coronavirus met kerken en lokale organisaties kan verbinden. Denk hierbij aan praktische hulp of een luisterend oor. In de hulpvragen van eigen gemeenteleden is tot nu toe voorzien. De bereidwilligheid iets voor een ander te willen en kunnen doen is gelukkig groot.

Lieve broers en zussen

Het is een bijzondere tijd met veel onduidelijkheid en onzekerheid. Voor veel mensen betekent dit ook angst voor wat komen gaat, angst voor het ongrijpbare. De wereld is zó terechtgekomen in de bubbel van het ‘maakbare’ en ‘dat gaan we regelen’ dat deze situatie veel mensen overvalt. Voor ons, kinderen van de Allerhoogste, geldt dat hoewel we niet bang hoeven te zijn voor de toekomst, deze situatie ons kan aangrijpen. Dit kan voor jou persoonlijk zijn, maar ook ten opzichte van je gezin, familie, werk, je taak in de gemeente en meer.

Als raad van de gemeente hebben we afgelopen donderdag ons twee wekelijkse overleg gehad, dit keer online. Daarbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de techniek van deze tijd. Voor ons was het onwennig om niet rondom een tafel met elkaar te zitten en elkaar te kunnen zien maar op afstand en ieder vanuit zijn eigen huis kijkend naar een scherm van de computer met camera. In de afgelopen maanden zijn we als bijna voltallig nieuw team gegroeid in onze taak als raadsleden en diakenen.

Hierdoor is er een band ontstaan als team en een veiligheid in het delen en bespreken van belangrijke zaken. We vinden het belangrijk om onze vergadering nu ook online voort te zetten om hiermee te voorkomen dat er zaken blijven liggen die onze aandacht vereisen en waar mogelijk beslissingen over genomen moeten worden.

Nu de fysieke ontmoeting van elkaar tijdens de erediensten komt te vervallen, is het des te belangrijker geworden om elkaar niet uit het oog te verliezen. Omzien naar elkaar, aandacht voor elkaar. Om deze reden heeft de raad besloten om de nieuwsbrief, ten tijde van de maatregelen vanwege het coronavirus, nu wekelijks uit te brengen. We hopen op deze manier u te informeren over de nieuwste maatregelen opgelegd vanuit de overheid en de mogelijkheden die wij als gemeente zien om elkaar op afstand te ontmoeten. Betrokkenheid vinden van groot belang.

 

De raad van de gemeente

Kerkdiensten

Elke zondag
10:00 – 11:30 uur
Baby- en kinderopvang aanwezig 

Locatie

CSG Dingstede
Gerard Doustraat 13, Meppel
7944 HD Meppel

Cookies en privacy