Ons geloof

Is er meer? Net als vele andere mensen zijn we ervan overtuigd dat er meer is dan alleen de wereld waarin wij leven.  Dit “meer” concreet maken is lastig.  Helemaal als je jezelf als vertrekpunt neemt. Ons geloof willen we daarom bij God laten beginnen. De God die zichzelf bekend heeft gemaakt in de Bijbel. Dit is misschien een hele grote stap. Maar als je bereid bent deze te zetten, gaat er een wereld voor je open.  Een aantal kernelementen waar wij voor willen staan:

God is Vader Schepper

God is de oorsprong van het universum. Waar de wetenschap stopt bij de stoffelijke Big Bang, geloven wij dat er een persoonlijke God als Schepper, Onderhouder en Bestuurder aan de basis staat van alles dat er is. Hij is de Vader van de schepping. Ieder mens die terug wil naar zijn oorsprong komt bij Hem terecht. Ons hart komt pas echt tot rust bij de Schepper en Vader God.

God is Zoon, Jezus Christus, Verlosser

God is goed. Zijn wezen is liefde en daarom is Hij ons mensen, zijn schepselen, gunstig gestemd. Hij geeft ons het beste uit de hemel, Zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus geeft God een gezicht. Zoals Ik ben, zei Hij, zo is mijn Vader in de hemel. Wat je van mij ziet, vertelt wie God is. Jezus’ boodschap is dat God koning is van het heelal en dat je daar nu al van kunt proeven in en door Hem. Jezus kwam naar de aarde om het voor de mensen in orde te maken met God. Hij overwon alles wat kwaad is en de neiging om dingen stuk te maken die in ons allemaal zit. Jezus’ dood was de ultieme overwinning van de liefde over het kwaad. Het kwaad in de wereld en het kwaad in ons. Hij ging er letterlijk aan kapot aan een kruis, maar stond weer op uit de dood zodat wij het leven van en met God kunnen ervaren. Op een dag komt Jezus terug en dan zal voor de hele wereld duidelijk zijn dat God koning is. Dan komt er voor altijd een eind aan de macht van het kwaad. 

God is Heilige Geest

De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God. De Heilige Geest woont en werkt in mensen en is de drijvende kracht van een levenslange relatie met God en een persoonlijke omvorming naar het beeld van Jezus. De Heilige Geest geeft geloof, nieuw leven, passie voor God, liefde, kracht, enzovoort.