ONZE FOCUS​

De visie van de gemeente hebben we gevat in 3 kernwoorden: omgaan, omzien en opgroeien. Daarnaast hebben we een aantal kernwaarden geformuleerd die we willen nastreven.

Omgaan met God

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats. God heeft ons lief. Hij nodigt ons uit om met Hem om te gaan. Dit is mogelijk door het kruisoffer van Jezus en door de nabijheid van de Heilige Geest. In een tijd waarin iedereen het druk heeft en er veel prikkels op ons afkomen, willen we bewust kiezen voor een vertrouwelijke omgang met God om Hem beter te leren kennen. Stilte, gebed, aanbidding, het lezen en overdenken van de woorden van God uit de Bijbel. Dit kan in de zondagse kerkdienst en tijdens andere gemeentelijke activiteiten. Maar misschien wel het belangrijkste is de persoonlijke omgang met God in de thuissituatie van elke dag.

Omzien naar elkaar en de omgeving

Dien de ander, zo heb Ik jou ook liefgehad. God daagt ons ook uit. Hij roept ons op onze naaste lief te hebben en om te zien naar de medemens. Daarom vinden we het belangrijk om te zien naar elkaar in de gemeente. Gastvrijheid, om elkaar heen staan in tijden van tegenslag. Samen lachen, samen huilen. Maar het omzien gaat verder. Omzien naar de mensen in onze omgeving,  omzien naar de schepping. Hierbij hoort ook het vertellen over de uitnodiging van God die er is voor iedereen.

Opgroeien in ontspannenheid

Maak mij een beeld van U. We geloven dat Gods uitnodiging (de omgang met Hem) en Gods uitdaging (het omzien naar elkaar) ons persoonlijk en als gemeente zal omvormen. Dit is een groeiproces dat wordt bewerkt door de Heilige Geest, met het karakter en de daden van Jezus als het grote voorbeeld. We willen geestelijk groeien zonder wettisch te worden. God dwingt ons namelijk niet tot gehoorzaamheid en verandering, maar bewerkt het door het leven van Jezus in ons te planten. 

Cultuur en kernwaarden

Met bovenstaande focus willen we in onze gemeente werken aan een cultuur waarin Jezus steeds meer wordt herkend. We hebben hiervoor een aantal kernwaarden geformuleerd. We geloven dat als we deze waarden centraal stellen, Jezus steeds meer zal worden “geproefd” in onze gemeente. Deze kernwaarden of cultuuraspecten zijn: 

Eerbied, stilte, aanbidding: een diep respect voor God en voor Jezus. Hem willen we centraal stellen. Op Hem willen we ons richten, elke keer als we samenkomen.

Veiligheid en respect: niemand wordt veroordeeld. Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Niemand wordt veroordeeld, maar liefdevol ontvangen en geholpen waar hij of zij dit wil.

Waarheid in bescheidenheid:  onder ons gaat het niet om gelijk hebben of krijgen. Er zijn een aantal essentiële zaken. Die hebben te maken met wie God is en met het feit dat Hij zich met deze wereld heeft verzoend. Over veel andere onderwerpen mag verschil van mening zijn, omdat ze niet de kern van het goede nieuws raken. 

Hoop, groei en herstel: niemand is een hopeloos geval. We richten ons op het nieuwe leven in Hem. Er is ruimte en tijd voor herstel en vernieuwing.

Verantwoordelijkheid delen: uitdaging naar draagkracht. We nemen verantwoordelijkheid voor het stukje dat God ons heeft toebedeeld om bij te dragen.

Plezier en vieren: genieten van de ontmoeting met God en met elkaar. We zoeken gelegenheden om in vriendschap en verbondenheid onze levens te delen.