Tijdens de dienst van 24 januari stonden we stil bij het thema "in de kracht van de Geest". Hierbij werd Romeinen 14 gelezen tijdens de preek. Wil je verder nadenken over de inhoud van de preek met je kring of wellicht met je persoonlijke stille tijd stil staan bij dit…