Onze kerkdienst

Iedere zondagmorgen vanaf 10.00 uur hebben we een kerkdienst in het gebouw van de CSG Dingstede te Meppel. Bij de ingang wordt iedereen welkom geheten en eventueel wegwijs gemaakt. De kerkdienst zien we als een dubbele ontmoeting. 

Ontmoeting met elkaar. De kerkdienst is een ontmoeting met anderen die ook geloven in God, maar ook met mensen die nog op zoek zijn naar God en geïnteresseerd zijn. Iedereen is welkom.

Ontmoeting met God. De kerkdienst zien we in de eerste plaats als een ontmoeting met God. De kerkdienst is bij uitstek een gelegenheid om over God te leren, Hem te ervaren en Hem te aanbidden. We geloven dat God ons roept om naar de kerkdienst te komen. Hij wil aanwezig zijn waar mensen Hem willen ontmoeten. Hij heet ons welkom.

Vaste onderdelen

Zingen: We zingen samen, begeleid door een band. Samen zingen is heel geschikt om je op God te richten en Hem te eren. Aan het eind van dit onderdeel is er vaak de mogelijkheid in eigen woorden God aan te spreken. Om Hem te danken, te eren of voor iemand te bidden.

Gebed: Tijdens de dienst wordt er op verschillende momenten gebeden. In simpele woorden: Als we bidden praten we met God. 

Overdenking: We lezen uit de Bijbel en een voorganger houdt hierover een overdenking (preek). We geloven dat God ons persoonlijk wil aanspreken vanuit Bijbelse teksten en via de woorden van de spreker. Preek gemist?

Kinderprogramma: In onze gemeente zijn veel kinderen. Iedere zondag is er daarom een kinderprogramma. Op deze manier kunnen de ouders de kerkdienst bijwonen, terwijl de kinderen een leuke tijd met elkaar hebben bij de kinderkerk. Kinderwerk

Zegen: Bijna aan het einde van de dienst spreekt de voorganger de zegen uit. Dat betekent dat er goede woorden van God over ons leven worden uitgesproken. Bij de zegen gaat de gemeente staan. De voorganger steekt zijn handen in de lucht en spreekt de zegen uit. 

Tweede helft: Vanaf ongeveer 11.30 uur begint het tweede deel van de samenkomst voor iedereen die dit wil en nog tijd heeft. Er is dan gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is het mogelijk om in afzondering met iemand te praten of voor je te laten bidden. 

Bijzondere onderdelen

Avondmaal: Iedere eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Avondmaal. Dit is een maaltijd waarbij we terugdenken aan het lijden en sterven van Jezus Christus. We vieren tijdens deze maaltijd de ontmoeting met God en met elkaar en vereren Jezus omdat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. We vragen gasten die voor het eerst met ons het Avondmaal vieren altijd om even te gaan staan zodat we weten met wie we het Avondmaal vieren.

Opdragen: In onze kerk worden geen baby’s gedoopt. Wel worden zij opgedragen tijdens de dienst. De ouders willen hiermee een zegen vragen over hun kind en beloven dat ze hem of haar over God zullen vertellen en hun best willen doen om voor te leven wat het betekent om een kind van God te zijn. Ook wordt een zegen gevraagd over de opvoeding van het kind en het huwelijk van de ouders.

Zending: Onze gemeente is verbonden met verschillende zendingswerkers en organisaties die voor korte of langere tijd in het binnen- en buitenland actief zijn in het vertellen over God. Iedere maand is er een update over hoe het met hen gaat en wordt er voor hen gebeden.

Overlijden: Als er een gemeentelid is overleden dan vragen we de gemeente te gaan staan. Op dat moment wordt dan afgekondigd wie er is overleden en zullen we bidden voor de nabestaanden. 

Bijzondere diensten

Af en toe zijn er kerkdiensten die enigszins afwijken van het normale patroon. Dit zijn:

Zendingsdienst: Als gemeente ondersteunen we een behoorlijk aantal zendelingen en zendingsorganisaties. Ieder jaar hebben we (naast de regelmatige zendingsupdates) een speciale dienst die in het teken staat van de zending. Tijdens deze dienst bidden we bijvoorbeeld voor alle zendelingen en organisaties waar we ons aan hebben verbonden en zal ook de verkondiging in het teken van Gods Missie staan. Met deze dienst proberen we ook andere te enthousiasmeren voor de bediening als zendeling. 

Gezinsdienst: Een aantal keren per jaar is er een gezinsdienst. Deze diensten zijn bedoeld voor het hele gezin en gericht op de kinderen. Er is dan geen programma voor de kinderen in een aparte ruimte. Wel is er een crèche voor de allerkleinsten. Tijdens deze diensten vieren we ook regelmatig het Avondmaal, zodat kinderen dit kunnen meebeleven en vieren. Hiervoor sporen we ouders ook van harte aan om in de thuissituatie met elkaar te praten over de inhoud van het Avondmaal. 

Doopdienst: Een aantal keren per jaar vieren met elkaar dat mensen gedoopt worden. Dit gebeurt meestal als mensen een (nieuwe) start maken in hun relatie met God. In deze extra feestelijke diensten vertellen de dopelingen over hoe ze tot geloof zijn gekomen en tot de keus om zich te laten dopen. Daarna laten ze zich onderdompelen in een bad vol water vooraan in de gemeente. Dit teken laat zien dat mensen hun oude leven wegdoen en een nieuw leven met God beginnen. Ze zijn gereinigd van zonde en verbonden met God. In deze diensten zijn vaak veel gasten aanwezig die zijn uitgenodigd door de dopelingen.

Eeuwigheidszondag: De zondag voor Advent herdenken we alle gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Daarvoor hebben we in de dienst een speciaal moment waarbij hun namen worden genoemd en er kaarsen aangestoken worden om hierbij stil te staan. Deze dienst geeft ons als gemeente ruimte om te rouwen, maar ook om stil te staan bij de hoop die wij hebben: Namelijk dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Wij verwachten de opstanding van de doden wanneer Jezus Christus terugkomt. Wij mogen als gelovigen voor eeuwig leven! 

Feestdagen: Er zijn een aantal feestdagen die niet (altijd) op zondag vallen en die we sowieso vieren. Dat zijn: Kerst, Hemelvaart en Goede Vrijdag. Ook houden we op Oudjaarsavond altijd een getuigenissendienst. 

Veelgestelde vragen

Kan ik zomaar binnen komen? Onze diensten zijn vrij toegankelijk: Je hoeft geen kaartje te kopen, geld te betalen of te reserveren. Jij bent bij deze van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen kijken. Ook al geloof je helemaal niet en wil je wellicht gewoon een keertje komen kijken: Je bent welkom. 

Maar hoe zit het dan met de collecte? Tijdens onze kerkdiensten is er een moment dat er collecte zakken rondgaan in de zaal. Voel je vrij om hier niets in te doen. De eerste collectezak is bedoelt voor het ondersteunen van onze gemeente: Met het geld dat we daarmee ophalen kunnen wij onze activiteiten financieren. De tweede collecte zak heeft iedere week een ander goed doel dat wij als kerk ondersteunen. Bijdragen aan de collecte mag, maar hoeft absoluut niet. 

Welke kleren moet ik aan? Kom maar gewoon zoals je bent. Je hoeft geen speciale kleren aan te doen als je naar de kerk komt. Bij ons in de gemeente zul je mensen op allerlei manieren gekleed zien gaan: Sommigen met een mooi pak of jurk, anderen met een spijkerbroek en een shirt. Wij hebben geen kledingvoorschriften.

Ik ben nog nooit eerder in een kerk geweest, is het niet raar dat ik niets ken? Zeker niet! En daar hoef je ook echt niet bang voor te zijn. Je hoeft bij ons nergens aan mee te doen, je mag ook gewoon komen kijken. We zijn sowieso blij dat je er bent! Kom gezellig naar binnen, ga zitten op een stoel en laat de dienst maar over je heen komen. Heb je vragen? Bij binnenkomst staan de mensen van het welkomstteam, daar kun je gelijk je vragen aan stellen. En achterin de zaal staat een informatie tafel. Hier vind je meer informatie en staat ook altijd iemand aan wie jij je vragen kunt stellen. 

Welke liederen zingen jullie? De meeste liederen tijdens de dienst komen uit de bundel van Opwekking. Maar regelmatig zul je ook wel een ander lied voorbij horen komen. Als gemeente zitten we niet vast aan één specifieke liederenbundel. De zangleider stelt de liturgie samen in overleg met de voorganger en kan daarbij putten uit een hele brede kerkelijke bron van liederen

Hoe kan ik mij bij jullie aansluiten? We raden je aan om eerst een kennismakingslunch bij te wonen. Hier vertellen we meer over wie we zijn, wat onze geschiedenis is en wat we als gemeente voor ogen hebben. Wil je lid worden? Bij ons is iedereen die een volgeling van Jezus is van harte welkom als lid van de gemeente. Dan kun je jouw wens aangeven bij de raad, we komen graag een keer op bezoek en willen je dan graag beter leren kennen. Na het kennismakingsbezoek kun jij het lidmaatschapsformulier invullen en inleveren. Nadat je dat gedaan hebt wordt je naam afgekondigd in de gemeente. 2 weken later (of op verzoek later) wordt je dan voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten tijdens de dienst.