Onze kerkdienst

Iedere zondagmorgen vanaf 10.00 uur hebben we een kerkdienst in het gebouw van de CSG Dingstede te Meppel. Bij de ingang wordt iedereen welkom geheten en eventueel wegwijs gemaakt. De kerkdienst zien we als een dubbele ontmoeting. 

Ontmoeting met elkaar. De kerkdienst is een ontmoeting met anderen die ook geloven in God, maar ook met mensen die nog op zoek zijn naar God en geïnteresseerd zijn. Iedereen is welkom.

Ontmoeting met God. De kerkdienst zien we in de eerste plaats als een ontmoeting met God. De kerkdienst is bij uitstek een gelegenheid om over God te leren, Hem te ervaren en Hem te aanbidden. We geloven dat God ons roept om naar de kerkdienst te komen. Hij wil aanwezig zijn waar mensen Hem willen ontmoeten. Hij heet ons welkom.

Vaste onderdelen

Zingen: we zingen samen, begeleid door een band. Samen zingen is heel geschikt om je op God te richten en Hem te eren. Aan het eind van dit onderdeel is er vaak de mogelijkheid in eigen woorden God aan te spreken. Om Hem te danken, te eren of voor iemand te bidden.

Overdenking: we lezen uit de Bijbel en een spreker houdt hierover een overdenking (preek). We geloven dat God ons persoonlijk wil aanspreken vanuit Bijbelse teksten en via de woorden van de spreker. Preek gemist?

Kinderprogramma: in onze gemeente zijn veel kinderen. Iedere zondag is er daarom een kinderprogramma. Op deze manier kunnen de ouders de kerkdienst bijwonen, terwijl de kinderen een leuke tijd met elkaar hebben. Kinderwerk

Tweede helft: vanaf ongeveer 11.30 uur begint het tweede deel van de samenkomst voor iedereen die dit wil en nog tijd heeft. Er is dan gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Ook is het mogelijk om in afzondering met iemand te praten of voor zich te laten bidden. 

Bijzondere onderdelen

Avondmaal: iedere eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Avondmaal. Dit is een maaltijd waarbij we terugdenken aan het lijden en sterven van Jezus Christus. We vieren tijdens deze maaltijd de ontmoeting met God en met elkaar en vereren Jezus omdat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.

Opdragen: in onze kerk worden geen baby’s gedoopt. Wel worden zij opgedragen tijdens de dienst. De ouders willen hiermee een zegen vragen over hun kind en beloven dat ze hem of haar over God zullen vertellen en als voorbeeld willen leven. Ook wordt een zegen gevraagd over de opvoeding van het kind en het huwelijk van de ouders.

Zending: onze gemeente is verbonden met verschillende zendingswerkers die voor korte of langere tijd in het buitenland actief zijn in het vertellen over God. Iedere maand is er een update over hoe het met hen gaat en wordt er voor hen gebeden.

Bijzondere diensten

Af en toe zijn er kerkdiensten die enigszins afwijken van het normale patroon. Dit zijn:

Jeugddienst: in elke kerkdienst wordt er geprobeerd ook de jongeren uit onze gemeente aan te spreken. Daarnaast organiseren we een paar keer per jaar een extra jeugdevent op bijvoorbeeld de zondagavond. Er wordt een speciale spreker uitgenodigd en de muziek wordt begeleid door een jeugdband van onze gemeente of een externe band. Meer informatie over ons jeugdwerk vind je op de volgende pagina: Jeugdwerk 

Gezinsdienst: tweemaal per jaar is er een gezinsdienst. Deze diensten zijn bedoeld voor het hele gezin en gericht op de kinderen. Er is dan geen programma voor de kinderen in een aparte ruimte. Wel is er een crèche voor de allerkleinsten. Tijdens deze diensten vieren we ook regelmatig het Avondmaal, zodat kinderen dit kunnen meebeleven en vieren. Hiervoor sporen we ouders ook van harte aan om in de thuissituatie met elkaar te praten over de inhoud van het Avondmaal. 

Doopdienst: een aantal keren per jaar vieren met elkaar dat mensen gedoopt worden. Dit gebeurt meestal als mensen een (nieuwe) start maken in hun relatie met God. In deze extra feestelijke diensten vertellen de dopelingen over hoe ze tot geloof zijn gekomen en tot de keus om zich te laten dopen. Daarna laten ze zich onderdompelen in een bad vol water vooraan in de gemeente. Dit teken laat zien dat mensen hun oude leven wegdoen en een nieuw leven met God beginnen. Ze zijn gereinigd van zonde en verbonden met God. In deze diensten zijn vaak veel gasten aanwezig die zijn uitgenodigd door de dopelingen.