GELOVEN IN JEZUS

Iedereen heeft wel eens over Jezus gehoord. Maar wie is Hij nu eigenlijk? En waarom praten christenen toch altijd over Hem?

Wie is Jezus?

Religie brengt de mens niet bij God. God is simpelweg te groot en te verheven voor de mens om te bereiken. En als we eerlijk zijn doen veel mensen ook niet veel moeite om God te zoeken.

Voor God is het echter wel mogelijk zich aan de mens  bekend te maken. Dit is het verhaal van het christendom. Dit is het verhaal van Jezus. Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is die ongeveer tweeduizend jaren geleden afdaalde naar onze aarde en als mens onder ons heeft geleefd. Door Hem laat God zien dat Hij mensen liefheeft en met hen wil omgaan.
In de Bijbel wordt beschreven dat Jezus een mens was zonder zonde. Iemand die zich opofferde voor zijn medemens. Hij werd gedood aan een kruis, maar stond weer op uit zijn graf. De Bijbel leert ons dat op deze manier de mens kan worden gered van zijn grote problemen: de zonde, de eeuwige dood, een leven zonder God. Jezus geeft vrijspraak, een nieuw en eeuwig leven, een leven in de nabijheid van God. Na zijn opstanding uit de dood keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel en zond de Heilige Geest. Hij beloofde dat Hij op een dag terug zou komen.
Als gemeente geloven we in deze Jezus. En dit geloof is een zaak van hoofd, hart en handen.

Hoofd

Geloven is in de eerste plaats weten. Je hoeft het verstand niet uit te schakelen als je in Jezus gelooft. Er is zeer betrouwbaar bewijs dat Hij inderdaad op deze aarde heeft geleefd en na zijn dood weer is opgestaan. Het Nieuwe Testament van de Bijbel bevat verschillende ooggetuigenverslagen die historisch zeer betrouwbaar zijn. Het Oude Testament van de Bijbel bevat veel profetieën die vooraf al benoemden dat Jezus zou komen en wat Hij zou doen.  Ook buiten de Bijbel is er door geschiedschrijvers (Josephus, Tacitus) geschreven over Jezus. Als je deze opgeschreven woorden en daden van Jezus serieus neemt, moet je wel concluderen dat Hij meer was dan alleen maar een goed mens. Jezus heeft van zichzelf gezegd dat Hij God is. En Hij deed dingen die alleen God kan doen. Hij vergaf zonden en liet zich aanbidden. Hij wekte doden op en stond zelf weer op uit de dood. Geloven is weten dat wat in de Bijbel staat waar is.

Hart

Geloven is ook vertrouwen. Je mag aannemen dat God je persoonlijk liefheeft. Dat Hij je zonden vergeeft, je nieuw leven geeft en je dagelijks wil leiden. Ook als de omstandigheden tegen zitten. Je mag er op vertrouwen dat ons geluk en onze toekomst (ook na dit leven op aarde) in een leven met Hem liggen.

Handen

Geloven is toewijden. Het is een commitment dat je Jezus wilt volgen. Je bedoeling is dan om in gedrag en handelen het voorbeeld van Jezus te volgen. Een intieme omgang met God de Vader, bereid om te vergeven en omzien naar de zwakke. We geloven dat de Heilige Geest van God in ons komt om te helpen dit steeds meer waar te maken in ons leven. Om persoonlijk te groeien van twijfel naar weten, van wantrouwen naar vertrouwen, van onwil en geestelijke luiheid naar toewijding. Een persoonlijke vorming tot mensen die al meer het karakter van Jezus laten zien.

De doop is in het christendom een krachtig ritueel dat bovenstaande uitbeeldt en dat we ook in onze gemeente toepassen. Het is een onderdompeling in water van mensen die besluiten in Jezus te geloven en Hem te volgen met hun hoofd, hun hart en hun handen.  De doop beeldt uit de vergeving van de zonden, het sterven van het oude ik en het tot leven komen van een nieuwe geest in ons.