GEVEN​

Waarom geven?

God houdt van mensen die met vreugde geven staat in de Bijbel. Het is goed om van harte te geven en niet omdat het verplicht is. Het is God die zorgt voor zaad om te zaaien en brood om te eten. Hij zal er ook voor zorgen dat we meer dan genoeg hebben. En dat we steeds meer goed doen voor anderen (2 Korintiërs 9:7, 10). Een gevend leven is een levenswijze die goed past bij een christen, omdat we ook veel krijgen.

Doe mee

We hopen dat je niet alleen onze gemeente wilt bezoeken, maar er ook tijd en geld in wilt investeren. Tijdens de zondagse kerkdienst is er een collecte voor de gemeente en een collecte voor een bijzonder doel. In de dienst is het mogelijk contant of digitaal te geven met de app van Givt. Daarnaast is er de mogelijkheid om maandelijks, periodiek of incidenteel bij te dragen.e informatie is terug te vinden op de pagina met de ANBI verantwoording. 

Maandelijkse bijdrage

Onze voorkeur gaat uit naar een bijdrage door middel van een maandelijkse overschrijving bij de bank. Het rekeningnummer van onze gemeente is NL83 RABO 0341855855 t.n.v. Baptistengemeente Meppel. Voor vragen hierover kan je een e-mail sturen naar onze penningmeester, penningmeester@baptistenmeppel.nl.

Onze gemeente heeft een ANBI-status. Deze is terug te vinden op de website van de Belastingdienst door in het ANBI register te zoeken op Baptistengemeente Meppel. Je bijdrage is aftrekbaar van de belasting. Wil je hiervan maximaal gebruik willen maken dan is de periodieke bijdrage ook een mogelijkheid. de pagina met de ANBI verantwoording. 

De periodieke bijdrage

Bij een periodieke bijdrage gelden voor de belastingaftrek niet de drempels van minimaal 1 % en het maximum van 10% van het onzuiver inkomen. In dit geval dient voor minimaal 5 jaar lang jaarlijks een vaste en gelijkmatige gift te worden gedaan. De gift mag wel worden gespreid door bijvoorbeeld maandelijkse betalingen. Deze periodieke bijdrage dient vast te worden gelegd in een schriftelijke overeenkomst, dit hoeft niet bij de notaris.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kun je het formulier periodieke bijdrage invullen en ondertekenen en beide exemplaren (schenken en ontvangen) sturen of geven aan de penningmeester. Voor vragen hierover kan je een e-mail sturen naar onze penningmeester, penningmeester@baptistenmeppel.nl.

Transparantie

Ieder jaar wordt op de jaarvergadering voor leden de begroting gepresenteerd door de raad van de gemeente. De begroting wordt pas van kracht als de leden er mee hebben ingestemd. De penningmeester verzorgt de financiële administratie en stelt het financiële jaarverslag op. Verder zijn er twee gemeenteleden die een “kascontrole” uitvoeren en hierover aan de gemeente een verslag uitbrengen. In het document op de ANBI-pagina kunt u meer informatie vinden inzake de ANBI-verantwoording. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben inzake financiële aspecten, dan kunt u hierover contact opnemen met de penningmeester

ANBI-verantwoording

Als gemeente hebben we een ANBI status. Dit betekent dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Van deze status moeten we rekenschap afleggen. Deze informatie is terug te vinden op de pagina met de ANBI verantwoording.