In contact met onze mensen

Veel mensen in de gemeente hebben een taak. Dit varieert van een bestuurstaak tot het klaarzetten van de stoelen op zondag of het verzorgen van de koffie na de dienst. Een aantal mensen zijn in dienst waaronder de voorganger, de zorgwerkers, de jeugdwerker en kinderwerker. 

De gemeente wordt geleid door de raad van oudsten. De diakenen vervullen een specifieke taak, zoals zorgwerkers, jeugdleider, kinderwerker, penningmeester en secretaris. Heb je iemand nodig of wil je graag een algemene vraag stellen of een opmerking delen met iemand van de gemeente? Neem dan contact op via hun eigen contactformulieren. Weet je niet precies waar je terecht moet met je vraag? Kies dan het het algemene contactformulier. Zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt.

Johan Otten | Voorganger

Johan Otten is sinds 1 september 2019 voorganger van de gemeente. Samen met de Raad van oudsten zet hij de geestelijke lijnen uit en is verantwoordelijk voor het onderwijs en crisispastoraat in de gemeente.

Wil je contact opnemen met de voorganger? Dat kan de button hieronder.

Liesbeth Koetsier en Gea Fransen | Zorgwerkers

Liesbeth en Gea zijn onze zorgwerkers. Zij coördineren de zorg, waaronder het pastoraat, in onze gemeente. 

Voor vragen op het gebied van pastoraat, bezoeken en praktische of financiële hulp kun je bij hen terecht.

Erwin Kramer | Jeugdwerker

Voor vragen over het jeugdwerk, programma, speciale events en moeilijke dingen die je met iemand wilt delen ben je bij Erwin aan het juiste adres.

Debora van Laar| Kinderwerker

Heeft u vragen of opmerkingen voor Debora? Voor vragen over het kinderprogramma, -diensten en crèche kunt u bij haar terecht. 

Penningmeester

Voor alle vragen die te maken hebben met de financiën, zoals vaste bijdrage en collectes.

Ledenadministratie

Voor vragen over lid zijn, opgeven van gegevens of doorgeven van aanpassingen.

Kringcoördinatie

Voor vragen en informatie over kringen en wijken.

Websitebeheerder

Voor alle vragen over deze website, sociale media en andere digitale uitingen.