In contact met onze mensen

Veel mensen in de gemeente hebben een taak. Dit varieert van een bestuurstaak tot het klaarzetten van de stoelen op zondag of het verzorgen van de koffie na de dienst. Een aantal mensen zijn in dienst waaronder de voorganger, de zorgwerkers, de jeugdwerker en kinderwerker. 

De gemeente wordt geleid door de raad van oudsten. De diakenen vervullen een specifieke taak, zoals zorgwerkers, jeugdleider, kinderwerker, penningmeester en secretaris. Heb je iemand nodig of wil je graag een algemene vraag stellen of een opmerking delen met iemand van de gemeente? Neem dan contact op via hun eigen contactformulieren. Weet je niet precies waar je terecht moet met je vraag? Kies dan het het algemene contactformulier. Zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon terecht komt.

Voorganger

Johan Otten

Johan Otten is sinds 1 september 2019 voorganger van de gemeente. Samen met de Raad van oudsten zet hij de geestelijke lijnen uit en is verantwoordelijk voor het onderwijs en crisispastoraat in de gemeente.

Wil je contact opnemen met de voorganger? Dat kan de button hieronder.

Voorzitter van de raad

Marnix van Loenen

 • Aanspreekpunt voor taakgroep overstijgende zaken.
 • Coördinatie binnen de raad
 • Algemeen beleid en organisatie

Oudste Pastoraat

Kathinka Theodorie

 • Aanspreekpunt raad voor zorgwerkers en taakgroepleiders zorgteams
 • Coördinator jeugd- en kinderpastoraat
 • Zalving van zieken samen met andere oudsten
 • Coördineren van het wijk en kringenwerk

Oudste Eredienst

Peter de Jonge

Aanspreekpunt voor de taakgroepleiders van:

 • Muziek
 • Beamer
 • Geluidstechniek
 • Video&stream

Oudste Facilitair

Willem Klarenbeek

 • Aanspreekpunt kosters
 • Coördinatie gebouwen (Dingstede, Behouden Huys, etc.)
 • Calamiteitenteam

Penningmeester

Bart Lubbinge

Voor alle vragen die te maken hebben met de financiën, zoals vaste bijdrage en collectes.

Secretaris

Petra Tilma

Heb je vragen of opmerkingen voor de raad? Neem dan contact op met Petra. 

Zij houdt de mailbox van de gemeente in de gaten en zorgt ervoor dat de raadsleden de berichten en post ontvangen.

Zorgwerker

Liesbeth Koetsier

Liesbeth is een van de zorgwerkers. Zij coördineert met Gea de zorg, waaronder het pastoraat, in de gemeente. 

Voor vragen op het gebied van pastoraat, bezoeken en praktische of financiële hulp kun je bij haar terecht.

Zorgwerker

Gea Fransen

Gea is een van de zorgwerkers. Zij coördineert met Liesbeth de zorg, waaronder het pastoraat, in de gemeente. 

Voor vragen op het gebied van pastoraat, bezoeken en praktische of financiële hulp kun je bij haar terecht.

Jeugdwerker

Erwin Kramer

Voor vragen over het jeugdwerk, programma, speciale events en moeilijke dingen die je met iemand wilt delen ben je bij Erwin aan het juiste adres.

Kinderwerker

Miranda Selles

 Voor vragen over het kinderprogramma, -diensten en crèche kunt u bij Miranda terecht. 

Kringcoördinatie

Voor vragen en informatie over kringen en wijken.

Websitebeheerder

Voor alle vragen over deze website, sociale media en andere digitale uitingen.

Ledenadministratie

Voor vragen over lid zijn, opgeven van gegevens of doorgeven van aanpassingen.