Pijler van gebed

Gebed is één van de pijlers waarop de gemeente rust. Op verschillende plaatsen en tijdstippen wordt er gebeden voor de gemeente. Persoonlijk, in het gezin, op de huiskringen, tijdens de samenkomsten.

Bidstond

Normaal is er iedere maandagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur een bidstond voor de gemeente in het gebouw van de Vergadering van Gelovigen aan de Nova Zemblastraat 4, Meppel. Iedere eerste maandagavond van de maand staat de bidstond in het teken van gebed voor onze zendelingen. Door de huidige maatregelen gaat de bidstond enkel digitaal via ZOOM door, voor de link kijk je in de agenda op deze website.

Bidstond voor de dienst

Verder is er iedere zondagochtend voordat de samenkomst begint vanaf 9.45 uur een mogelijkheid met elkaar te bidden.

Gebedspunten

Iedere 2 weken wordt de nieuwsbrief verzonden naar de gemeenteleden. Wil je dat er voor jouw gebedspunten gebeden wordt? Dan kun je de gebedspunten via de knop in de nieuwsbrief verzenden. Gebedspunten kunnen ook per mail aangeleverd worden. Alle leden en betrokkenen van de gemeente kunnen gebedspunten aanleveren via gebed@baptistenmeppel.nl. 

Stadsgebed Meppel

Onze gemeente maakt deel uit van Missie in Meppel (www.missieinmeppel.nl) Elke 4zondag van de maand wordt er in Meppel een gebedsbijeenkomst gehouden onder de naam Stadsgebed Meppel. Voor meer informatie mail je naar: elsmussche@gmail.com of jeanetvdveen@gmail.com