Opdragen en dopen

9 oktober is er weer een doopdienst gepland! Daarnaast gaan we tijdens deze dienst ook opdragen. Prachtig hoe we tijdens deze dienst jong leven mogen opdragen aan de Heer in de hoop en verwachting dat zij op latere leeftijd zelf de roepstem van de Heer mogen beantwoorden in de doop.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Matt. 28:19-20 

Willen jullie je kind(eren) laten opdragen of overweeg je om een keuze te maken voor de doop? Spreek iemand van de raad aan of mail naar voorganger@baptistenmeppel.nl

Meer informatie over de doop? Meld je aan voor de doopinformatieavond op woensdag 28 september om 19.30u bij de familie Otten.