Eerste Blog!

Welkom bij de eerste Jeugdblog!

Via deze blog zal ik, als jeugdwerker van de gemeente, u als gemeentelid op de hoogte houden van het reilen en zeilen van het jeugdwerk in de gemeente. In deze eerste blog geef ik een korte introductie van wat u in de blog kan verwachten en hoe onze jeugdavonden er ongeveer uitzien. De volgende blogs zullen ingaan op onderwerpen die we behandelen in het achterhuis, werkvormen, leuke en bijzondere momenten en andere dingen die voor u als gemeentelid interessant zijn.

Waarom een blog?

Misschien denkt u wel, waarom is er een jeugdblog? Wat moet ik daar nu mee? Ik geloof dat het belangrijk is dat de gemeente weet wat er gebeurt in het jeugdwerk. Zodat u er thuis over kan praten met uw kinderen, of dat u als gemeentelid eens een gesprek kan aangaan met een van onze tieners over wat er speelt in het tienerwerk.

Mogelijk dat u dit al doet, heel mooi! Maar zo niet, dan hoop ik dat de blog een steuntje in de rug kan zijn om het op te pakken. Door iets meer gezicht te geven aan wat we nu eigenlijk doen in het achterhuis. Hopelijk mogen jong en oud dan ervaren dat we samen dezelfde God volgen en elkaar kunnen ondersteunen in de uitdagingen die we tegen komen.

Jeugdavonden

Een jeugdavond, misschien roept die term wel allerlei herinneringen bij u op. Aan hoe uw eigen jeugdavonden er vroeger uit zagen. Misschien bent u zoals ik en was u vroeger lid van een traditionele kerk waar nog echt catechisatie werd gegeven door een dominee. Als ik daar aan terug denk, dan denk ik aan een kille ruimte, met wat vergadertafeltjes en een groep tieners die daar netjes in een cirkel omheen zaten. In het midden stond een predikant, die een uur lang wat vertelde over het catechismus.

Elke week moest je daar dan een deel van uit je hoofd leren, wat zoiets betekende als, twee minuten voor je op de fiets stapte, stampte je het nog even in je hoofd om het nog dezelfde avond weer vergeten te zijn. Terwijl de dominee wat vertelde, waren je gedachte bij andere dingen, school, hobby’s etc.

 

Maar misschien bent u wel heel anders en heeft u wel hele fijne herinneringen aan uw eigen jeugdavonden. En denkt u, als u eraan denkt, wel terug aan hoe gezellig het was met uw leeftijdsgenoten. Of hoe God aanwezig was en zich aan u liet zien en hoeveel u van en over Hem geleerd hebt.

Zo maken onze tieners nu ook herinneringen die ze, hopelijk, de rest van hun leven met zich meedragen. Momenten en herinneringen die ze mogen helpen en bemoedigen op momenten dat ze twijfelen of ze het moeilijk hebben. Als jeugdleiders werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat de herinneringen waardevol en mooi mogen zijn. Dat de jeugdavonden gevuld zijn met mooie ontmoetingen, leerzame momenten en gezelligheid.

Wat we doen?

Dat proberen we te doen door te zorgen voor een gevarieerd programma. Tijdens een avond moet er ontmoeting en gezelligheid zijn, maar moet tegelijk God en Zijn verhaal centraal aanwezig zijn. Maar hoe ziet zo’n avond er dan uit?

We beginnen altijd met een opening met gebed en eventuele kennismaking met nieuwe aanwezigen. Hierna volgt een kort spel om even het ijs te breken. Daarna volgt het inhoudelijke deel van de avond. Aan het eind van de avond is er dan de mogelijkheid tot ontmoeting met wat te drinken en een snack.

Inhoudelijk komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo hebben we het dit jaar gehad over het Nieuwe Testament en de Oekraïne reis. In voorgaande jaren zijn onderwerpen langs komen als het Oude Testament, seksualiteit en doop en avondmaal.
Meestal wordt een onderwerp over meerdere avonden en op verschillende manieren uitgediept. De eerste avond komt er dan een spreker langs die een inleiding geeft over het onderwerp. De tweede avond wordt er dan in de eigen jaargroep een studie gehouden en op de derde avond wordt er op een creatieve manier met het onderwerp gewerkt.

Als we naar het onderwerp Nieuwe Testament kijken dan hebben we bijvoorbeeld de eerste avond een inleiding op het Nieuwe Testament gekregen onder leiding van Joshi van Veen, twee weken later hebben we samen geoefend om de weg te vinden in de bijbel, op de derde avond hebben we gebruik gemaakt van een methode genaamd Bibliodrama. Waarbij het de bedoeling is om een bijbelverhaal uit te spelen om op die manier nieuwe inzichten in zo’n verhaal te ontdekken.

Thuis voelen

Door een gevarieerd programma hopen wij dat onze jeugd zich thuis mogen voelen in de gemeente. Dat ze mogen ervaren dat het geloof en de kerk ook iets toevoegt en belangrijk is voor hun leven. Het is bekend dat jongeren hun geloofskeuze voor een belangrijk deel baseren op de vraag, voel ik me hier wel thuis? Het is daarom ook zo belangrijk dat we als gemeente ons best doen om, om onze jeugd heen te gaan staan. Ze echt op te nemen in ons midden en ze te laten zien dat ze er echt bij horen. Dat hun meningen, hopen, dromen, gedachten, en ook hun twijfels, vragen en angsten gezien worden en een plek krijgen.
Misschien helpen deze blogs u om dat te doen. Om dit jaar af en toe eens in gesprek te gaan met onze jongeren. Ze hebben veel moois te vertellen en te delen, als we ze maar de kans en de ruimte geven.

Tot de volgende blog! (of in de gemeente natuurlijk)